WE FOCUS ON LONG-TERM RELATIONSHIPS WITH ALL OUR BUSINESS PARTNERS

JUST BE RESPECTFUL

Voordat de producten van PME Legend, Vanguard of Cast Iron in de winkel hangen, zijn er letterlijk veel handen aan te pas gekomen om deze mooie, kwalitatieve en goed afgewerkte artikelen te produceren. De arbeidsomstandigheden van mensen die aan onze collecties meewerken zijn dan ook een van de hoogste prioriteiten voor Just Brands.

De textielbranche wordt op meerdere vlakken gekenmerkt door een arbeidsintensieve productieketen: we werken samen met bedrijven in verschillende landen met verschillende culturen en hebben leveranciers in verschillende vakgebieden, die mensen uit verschillende lagen van de samenleving in dienst hebben. Al deze mensen zijn een verlengstuk van Just Brands. Ook al zijn we geen eigenaar van de bedrijven in de productieketen waarmee we werken, focussen we erop dat ieder die bij ons proces betrokken is een veilige én eerlijke werkomgeving heeft.

Voordat we met een fabrikant gaan werken tekenen zij als eerste een Service Level Agreement waar ook onze Responsible Business Conduct in opgenomen is. Hierin staat beschreven wat wij onder verantwoord ondernemen verstaan en wat wij van fabrikanten verwachten. 

Risico Analyse

Voor het monitoren van de arbeidsomstandigheden in onze productieketen werken wij van macro- naar microniveau.

Wij voeren in onze productieketens en de eigen bedrijfsvoering doorlopend onderzoek uit naar risico’s en proberen de gevolgen daarvan te voorkomen en te verminderen en waar nodig verbetering te stimuleren. Het afgelopen jaar hebben we, naast het ontwikkelen van ons eigen beleid, ook risicoanalyses uitgevoerd. In een internationale keten is het namelijk essentieel om bewust te zijn van de mogelijke risico’s die hierin voorkomen. Centraal staat het proces van ‘Due Diligence’.

Voor het monitoren van de arbeidsomstandigheden in onze productieketen werken wij van macro- naar microniveau: eerst analyseren wij de risico’s van de landen waar wij produceren en kijken daarna verder op regionaal niveau. Vervolgens onderzoeken wij de omstandigheden specifiek bij onze fabrikanten en analyseren wij de risico’s op basis van audit reports. Door gesprekken met de fabrikanten brengen wij specifieke risico’s in kaart voor onze productieketen. Daarnaast hebben wij contact met lokale stakeholders om risico’s die gevonden worden te signaleren en direct te bespreken met onze fabrikanten en partners.

AMFORI BSCI Code of Conduct

De AMFORI BSCI Code of Conduct bestaat uit richtlijnen voor het managen van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikant.

De bescherming van de rechten van de werknemers is voor ons van groot belang. Als partner van het AMFORI BSCI (Business Social Compliance Initiative) volgen we de AMFORI BSCI Gedragscode, die is gebaseerd op internationale arbeidsnormen zoals opgesteld door de Internationale Werknemersorganisatie (IAO), de Verenigde Naties (UN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze gedragscode bevat 11 fundamentele arbeidsrechten die we stap-voor-stap, samen met onze partners, implementeren.

AMFORI BSCI Code of Conduct

Derde partij audits

Iedere fabrikant dient te beschikken over een geldig audit report voor het monitoren van de arbeidsomstandigheden.

Bij de start van iedere samenwerking met een fabriek verwachten wij dat zij zich committeren aan de AMFORI BSCI Code of Conduct en dit ook doorvoeren richting hun leveranciers. Om deze commitment te monitoren, worden er regelmatig audits (controles) uitgevoerd in de fabrieken door een derde partij. Afhankelijk van de prestatie van de fabriek wordt er een score toegekend.

Vanuit AMFORI worden er ook workshops aangeboden aan de fabrikanten. Naast dat wij ze stimuleren om deze workshops te volgen, ondersteunt Just Brands de fabrikanten bij het opzetten van een verbeterplan.

Wij zijn gestart met het uitvoeren van de audits in de eerste laag van de productieketen (stikkerijen), omdat dit de meest arbeidsintensieve schakel in de productieketen is en er dus automatisch de meeste arbeiders bij betrokken zijn. Inmiddels zijn we begonnen dit proces stap voor stap uit te rollen naar diepere lagen in de productieketen (wassen, printen en verven van het product) bij onze fabrikanten. 

Just Brands blijft voortdurend op de hoogte van de risico’s in de productielanden en matcht deze met de audit reports. Waarna we de fabrikanten begeleiden voor constante verbetering