STEP BY STEP WE PUT WORDS INTO ACTION

JUST BE RESPONSIBLE

Met ‘Just Be Responsible’ houden we niet alleen onszelf scherp. Dit thema heeft ook effect op alle partijen waar Just Brands mee werkt én op de klanten die uiteindelijk onze collecties kopen. Daarom is transparante communicatie en het delen van informatie over duurzaamheid erg belangrijk. Zo weet iedereen waar we staan, waar we mee bezig zijn en welke stappen we hebben gemaakt.

Due Diligence

Sinds 2016 zijn wij aangesloten bij het IMVO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel.

Tekenen voor het Convenant Duurzame Kleding en Textiel betekent dat wij net als de andere ondertekenende bedrijven risicoanalyses uitvoeren op basis van OESO-richtlijnen (OECD guidelines). Door risico’s te prioriteren en te verwerken in een plan van aanpak, proberen wij onze keten te verduurzamen. Elk jaar worden we beoordeeld op de voortgang van deze duurzaamheidsplannen. Binnen het convenant nemen wij deel aan workshops, pilots en werkgroepen, waardoor we nóg beter samenwerken met belanghebbenden en andere textielbedrijven.

Inkoop samenwerking

In de relatie met onze fabrikanten focussen wij op een gelijkwaardige samenwerking.

Door constant open dialoog met de fabrikanten te houden verkrijgen wij inzicht in de impact van onze inkooppraktijken en streven wij ernaar zo verantwoordelijk mogelijk in te kopen.

Transparantie

Waar produceren wij onze kleding?

Onze activiteiten rondom Corporate Responsibility beter op de kaart zetten, betekent ook openheid als het gaat om het delen van onze sources, zoals de stikkerijen waar wij mee werken. Op de kaart van het Open Apparel Registry kun je zien met wie we werken. Deze informatie breiden we continu uit.